Proiecte

Experții IPM-International Project Management au participat la implementarea următoarelor proiecte derulate la nivel național sau internațional:

PROIECTE FINANȚATE PRIN INSTRUMENTE STRUCTURALE – implementate la nivel național

instrumente_structurale_2007-2013

 

Programul POSDRU

 

podca

 

Programul PODCA

 

 • “Standarde înalte de cunoștințe și expertiză pentru funcționarii publici, instrument strategic de îmbunătățire durabilă a eficacității organizatorice a administrațiilor locale în județul Dâmbovița”, Cod SMIS: 21890

PROIECTE FINANȚATE PRIN FONDUL ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ (FRDS), ÎN CADRUL APELULUI DE PROPUNERI DE PROIECTE ,,COERENT”

 • Egalitate în diversitate!-inițiativa pentru reducerea inegalităților şi promovarea incluziunii sociale în județul Dâmbovița

PROIECTE FINANȚATE PRIN PROGRAMUL LEONARDO DA VINCI – pregătirea vocațională a adulților, implementate la nivel internațional

 • ESFOMA – Esperienze Formative per il Management Aziendale – Alla scoperta della dimensione europea della responsabilità sociale d’impresa
 • Edu-Sus – Education for Sustainability and Environment for retail – Dezvoltarea durabilă în comerţul cu amănuntul
 • eNOV – Formation virtuelle des jeunes createurs d’entreprises innovantes – Virtual training for young innovative entrepreneurs
 • ELEVATOR – Increasing the competences of elevator technicians through work-based (e-)learning initiatives
 • FORMA-TE – Curs multimedia și interactiv pentru dezvoltarea abilităților profesionale ale cadrelor didactice în utilizarea Tehnologiei Informației și a Comunicațiilor în scop pedagogic
 • INNO-PRO – Adapting, PROmoting, Disseminating and Improving an INNOvation Management Training package throughout Europe
 • Bios & Environment Transnational Network
 • ASSADH –  Automazione e sistemi di sincronizzazione tra ambienti distribuiti e main-frames
 • IT – WOMEN
 • TOGETHER – LERNEN MIT MULTIMEDIA
 • BIO-ENVIRONMENT & NEW MILLENNIUM
 • INTERNSHIP – Proiect în colaborare cu Universitatea Publică din Navarre Spania

PROIECTE SOCRATES – Grundtvig 2 – subcontractare

 • IMTDS – Innovative Methodologies for Disable People

PROIECTE PHARE – implementate la nivel național

 • PHARE 2005/017-553.04.02.02.01.406 – Program de instruire şi perfecţionare a angajaţilor companiei S.C. SPIACT S.A. cu privire la exigenţele standardelor internaţionale de calitate–9001, mediu–14001, sănătate şi securitate ocupaţională–18000
 • PHARE – CERPECO – Centrul Regional de Perfecționare Continuă pentru Întreprinzători
 • PHARE – PROGRES – în domeniul Resurselor Umane

PROIECTE CSR (Responsabilitate Socială Corporativă) – implementate la nivel internațional

 • CSR – Responsabilitatea Socială a Întreprinzătorilor
 • CSR – Promovarea Dezvoltării Economice prin Responsabilitate Socială în Țările din Inițiativa Central Europeană (CEI)
 • CSR – Mainstreaming Corporate Social Responsibility (CSR) Among SMEs

ALTE PROIECTE