Proiecte – CaPeSaRo – Calitate si performanta in sistemul sanatatii publice din Romania – POSDRU/81/3.2/S/59348

amfiteatruProiectul: CaPeSaRo – Calitate si performanta in sistemul sanatatii publice din Romania – POSDRU/81/3.2/S/59348

Perioada de implementare: 01.09.2010 – 31.05.2013

Site proiect: http://www.sanatate-romania.ro

Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului este promovarea adaptabilitatii si flexibilitatii functionale a personalului din sistemul sanatatii din Romania prin introducerea de tehnologii moderne si solutii organizationale pe scara larga, cresterea performantei si modernizarea organizarii muncii.

Rezultate anticipate:
-Crearea unei noi metodologii de masurare a calitatii si eficientei sistemului de sanatate publica prin implicarea a 150 de unitati medicale voluntare din regiunea NE si Bucuresti-Ilfov
-Dezvoltarea unei aplicatii informatice adaptate nevoilor sistemului sanitar din Romania prin care se va implementa noul model de managementului al calitatii.
-Realizarea unei infrastructuri tehnice la reteaua de unitati medicale participante, prin instalarea a 150 computere cu acces securizat Internet, utilizate exclusiv pentru colectarea si transmiterea datelor despre parametrii de calitate.
-Certificarea a 150 de manageri sanitari in domeniul calitatii, pentru a intelege principiile si mecanismele noii metologii, importanta implementarii ei si pentru a avea un nivel de pregatire recunoscut in managementul calitatii.
-Perfectionarea si adaptarea cunostintelor TIC si de utilizare a aplicatiei informatice pentru 750 persoane din personalul medical care vor fi responsabili cu monitorizarea parametrilor de calitate la nivelul unitatilor sanitare.
-Certificarea a 750 persoane din personalul medical ca auditori de calitate, pentru a putea implementa noul model de management al calitatii la nivelul unitatilor sanitare.
-Formarea a 750 persoane din personalul medical pentru a putea disemina noul model de management al calitatii si a putea asigura servicii de formare profesionala continua in interiorul unitatilor sanitare, axate pe utilizarea TIC.
-Informarea a 10,000 persoane angajati ai unitatilor medicale despre politicile, parametrii de calitate si bune practici, prin campania de informare, rapoartele si rezultatele publicate pe site.

Obiective specifice

-Primul obiectivul specific al proiectului este sprijinirea formarii pentru specializare/perfectionare, în cadrul unitatilor din sistemul sanitar care vor adopta tehnologii avansate pentru a promova adaptabilitatea si flexibilitatea functionala. Se vor organiza formari profesionale pentru 150 manageri si 750 personal medical), raspunzand astfel nevoii de formare profesionala specifica pe alte teme decat medicale, si pregatind astfel implementarea proiectului in unitatile medicale participante.
-Al doilea obiectiv specific al proiectului este crearea capacitatii interne a unitatilor din sistemul sanitar de a dezvolta resurse umane proprii prin intermediul formarii profesionale specializate cu accent pe tehnologia informatiei si comunicarii (TIC). Se adreseaza astfel o nevoie resimtita in sistemul sanitar lipsa formarii profesionale continue (alta decat cea medicala) si incapacitatea de a dezvolta intern resurse. Prin formarea celor 750 persoane participante se va asigura transmiterea cunostintelor acumulate prin proiect catre angajatii din sistemul sanitar din cele doua regiuni.
-Al treilea obiectiv specific al proiectului este introducerea unor forme inovative moderne de organizare si evaluare a muncii, printr-un sistem de management al calitatii menit sa creasca productivitatea si performanta in sistemul sanitar. Aceasta adreseaza o nevoie existenta deja in strategia nationala de sanatate dezvoltata de Ministerul Sanatatii, dar nerezolvata datorita lipsei alocarii fondurilor pe aceasta directie. Primii beneficiari vor fi managerii sanitari, care vor invata astfel sa controleze si sa creasca performanta sistemului gestionat

Pozitia in proiect: Udrea Constantin – Expert pe termen scurt – Formator
Responsabilitate in proiect: Furnizare Curs Auditor in domeniul calitatii si Furnizare Curs Securitate si sanatate in munca – perioada iunie 2011 – martie 2012

Peste 700 de cursanti: medici si asistenti medicali implicati in implementarea si asigurarea  calitatii in sistemul sanatatii publice din regiunea Nord-Est.

Imagini cursuri:

poza 001 poza 003 poza 007 poza 012 poza 014 poza 018 poza 036 poza 064