Proiecte – Da startul afacerii tale! – POSDRU/92/3.1/S/52140

Da start afacerii tale

Acceseaza pagina proiectului: http://www.dastartulafaceriitale.ro/

Obiectivul general al proiectului constă în promovarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor prin stimularea, dezvoltarea şi cultivarea de competenţe şi abilităţi în iniţierea şi dezvoltarea de activităţi, pentru 1000 de femei din Regiunile Bucureşti-Ilfov, Centru şi Sud-Muntenia.

Prin proiect se promovează antreprenoriatul în rândul femeilor, afirmarea şi recunoaşterea rolului activ al acestora în societatea românească prin creşterea numărului de firme create şi/sau conduse de femei.

1000 de femei vor beneficia gratuit de materiale de promovare şi informare în domeniul administrării afacerilor, iar 600 dintre acestea vor participa gratuit la cursuri de competenţă antreprenorială.

600 cursante vor beneficia de:

– Broşuri, ghiduri, material de curs;

– Seminarii şi discuţii cu lectori şi antreprenoare de succes;

– Evaluarea planului propriu de afacere.

Beneficii pentru participante:

– Certificate de absolvire recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi acreditate de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor – Competenţe Antreprenoriale;

– Promovarea unui spirit activ, inovativ şi determinarea unui comportament deschis către competiţie, profesionalism, succes;

– Îmbunătăţirea abilităţilor manageriale şi creşterea competitivităţii activităţilor iniţiate/desfaşurate.

Poziția în proiect: Udrea Constantin – Expert pe termen scurt – Formator
Responsabilitate în proiect: Training curs Antreprenoriat

Activități derulate în cadrul proiectului – colaborare cu ADAF:

Furnizare curs antreprenoriat pentru grupul țintă