Proiecte – eLife – Dezvoltarea inovatiei, creativitatii, responsabilitatii si sustenabilitatii antreprenoriatului romanesc – POSDRU/92/3.1/S/61758

pagina elifeProiectul: eLife – Dezvoltarea inovatiei, creativitatii, responsabilitatii si sustenabilitatii antreprenoriatului romanesc – POSDRU/92/3.1/S/61758

Acceseaza pagina proiectului:

http://www.antreprenoriat-inovativ.ro/

 

Proiectul eLife îşi propune:

– Implementarea campaniei regionale de informare privind oportunităţile dezvoltării antreprenoriatului;
– Elaborarea unor pachete de cursuri care vor pune accent pe dezvoltarea competenţelor antreprenoriale şi manageriale;
– Instruirea grupului ţintă de către partenerii naţionali prin organizarea unor workshop-uri în cele trei regiuni vizate;
– Activităţi de asistenţă pentru dezvoltarea afacerilor prin consolidarea parteneriatelor între noile companii şi cele consolidate, la nivel naţional şi transnaţional (coaching direct şi virtual).

Rezultate anticipate:

– Creşterea gradului de interes şi conştientizare faţă de cultura antreprenorială în rândul actualilor şi potenţialilor antreprenori din regiunile vizate;
– Realizarea unor studii-diagnostic regionale cu privire la situaţia antreprenoriatului;
– Implementarea de programe de formare pentru dezvoltarea competenţelor antreprenoriale ale grupului ţintă;
– Diseminarea prin proiect a bunelor practici internaţionale în antreprenoriatul creativ şi responsabil;
– Asistenţă şi consiliere prin servicii suport particularizate.

Obiectivul proiectului

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă sprijinirea unui număr de 1700 de potenţiali şi actuali întreprinzători din 3 regiuni de dezvoltare ale României în demersurile lor antreprenoriale, prin aplicarea unui set complex de măsuri de analiză, informare, formare şi asistenţă personalizată.

Valoarea adăugată a proiectului constă în:

– îmbunătăţirea competenţelor antreprenoriale şi manageriale ale participanţilor;

– oferirea unui pachet integrat de servicii: formare, bune practici şi consiliere;

– creşterea ratei de ocupare, atât a celor ce vor deveni antreprenori, cât şi a celor care vor fi angajaţi;

– creşterea competitivităţii afacerilor deja existente.

Pozitia in proiect: Udrea Constantin – Expert pe termen lung – Formator
Responsabilitate in proiect: Training curs Dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale

Activitatati derulate in cadrul proiectului:

Realizarea suportului de curs

Sustinerea cursului de Dezvoltare a Abilitatilor Antreprenoriale

Tematica curs:

 • De ce antreprenoriat? Calitățile personale ale întreprinzătorului
 • Definirea obiectivelor pentru afacerile mici și mijlocii
 • Metode de stimulare a creativității – Idei de afaceri (brainstorming)
 • Metode de analiză a ideilor de afaceri (analiza SWOT)
 • Ciclul de rezolvare a problemelor
 • Înregistrarea afacerilor
 • Finanțarea afacerilor
 • Amplasarea și amenajarea firmei
 • Strategia, mixul de marketing și planul de marketing
 • Management financiar pentru întreprinzători: calculația costurilor: costuri directe/ indirecte, fixe/variabile; contul de profit și pierderi, fluxul de numerar, bilanțul
 • Taxe și impozite
 • Comunicare și negociere în afaceri
 • Managementul resurselor umane: recrutarea, anagajarea și motivarea angajaților
 • Structura și dezvoltarea unui plan de afaceri

Imagini Curs competente antreprenoriale Suceava 23-27 aprilie 2012

elife8 elife6 elife7 elife5 elife3 elife4 elife2 elife1

Imagini Curs competente antreprenoriale Alba Iulia 6-10 august 2012

elife9 elife10 elife11 elife12 elife13 elife14 elife15 elife16
Imagini
Curs competente antreprenoriale Suceava 4-8 martie 2013

elife17 elife18 elife19 elife20 elife21 elife22 elife23 elife24 elife25 elife26