Proiecte – EVA – Era Valorificării Antreprenoriatului Feminin – POSDRU/97/6.3/S/63236

site eva

 

Proiectul: EVA – Era Valorificării Antreprenoriatului Feminin – POSDRU/97/6.3/S/63236

Acceseaza pagina proiectului: http://www.evaf.ro

 

Proiectul EVA – Era Valorificării Antreprenoriatului Feminin – POSDRU/97/6.3/S/63236 are urmatoarele obiective specifice:

 • promovarea şi stimularea spiritului antreprenorial prin campanii regionale de informare şi constientizare a femeilor faţă de cultura antreprenorială;
 • evaluarea stadiului actual al antreprenoriatului feminin în România şi barierele de gen în afaceri şi ocupare;
 • eliminarea stereotipurilor de gen în societate şi în media prin cursuri adresate unui număr de 20 experţi şi 60 operatori mass- media din regiunile selectate;
 • furnizarea de instruire pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în domeniul iniţierii de activităţi independente pentru cel putin 1000 de femei;
 • iniţierea de 100 afaceri pe cont propriu;
 • furnizarea serviciilor de calificare pentru 400 de femei din grupuri vulnerabile pentru integrare mai uşoară pe piaţa muncii sau iniţierea de afaceri;
 • asistarea şi consilierea prin servicii suport a femeilor care doresc să iniţieze propria afacere;
 • promovarea invăţării active, pe tot parcursul vieţii;
 • transfer de cunoştinte şi bune practici din ţări europene, precum şi elaborarea de ghiduri cu bune practici din perioada derulării proiectului.

Pozitia in proiect: Udrea Constantin – Expert pe termen lung – Formator – Colaborare ADAF
Responsabilitate in proiect: Training curs Dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale

Activitatati derulate in cadrul proiectului:

Realizarea suportului de curs

Sustinerea cursului de Dezvoltare a Abilitatilor Antreprenoriale

Tematica curs:

 • De ce antreprenoriat? Calitățile personale ale întreprinzătorului
 • Definirea obiectivelor pentru afacerile mici și mijlocii
 • Metode de stimulare a creativității – Idei de afaceri (brainstorming)
 • Metode de analiză a ideilor de afaceri (analiza SWOT)
 • Ciclul de rezolvare a problemelor
 • Înregistrarea afacerilor
 • Finanțarea afacerilor
 • Amplasarea și amenajarea firmei
 • Strategia, mixul de marketing și planul de marketing
 • Management financiar pentru întreprinzători: calculația costurilor: costuri directe/ indirecte, fixe/variabile; contul de profit și pierderi, fluxul de numerar, bilanțul
 • Taxe și impozite
 • Comunicare și negociere în afaceri
 • Managementul resurselor umane: recrutarea, anagajarea și motivarea angajaților
 • Structura și dezvoltarea unui plan de afaceri

Curs competente antreprenoriale 28 mai – 01 iunie 2012

Imagini curs

eva1-1 eva1-2 eva1-3 eva1-4 eva1-5 eva1-6

Curs competente antreprenoriale 20 – 24 mai 2013

Imagini curs


Curs competente antreprenoriale 1 – 5 iulie 2013

Imagini curs


Curs competente antreprenoriale 15 – 19 iulie 2013

Imagini curs