Proiecte – Inovare socială pentru integrarea durabilă a femeilor pe piaţa muncii – POSDRU /144/6.3/S/135544

femeie de afaceri

Proiectul – „Inovare socială pentru integrarea durabilă a femeilor pe piaţa muncii” –  POSDRU /144/6.3/S/135544

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni ! Axa prioritară nr. 6. „Promovarea incluziunii sociale”. Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalității de șanse pe piața muncii” Proiect implementat în perioada mai 2014 – octombrie 2015.

Implicare in proiect: Udrea Constantin -Expert formare profesionala