Proiecte – Noi competențe pentru noi provocări în domeniul editorial – @PUB – POSDRU/134/5.1/G/131159

apub

Proiect: Noi competențe pentru noi provocări în domeniul editorial – @PUB – POSDRU/134/5.1/G/131159

Accesati siteul proiectului: http://www.e-publish.ro/

 

SCOPUL PROIECTULUI:

Creșterea șanselor de integrare sau reintegrare pe piața muncii a șomerilor de scurtă sau lungă durată, inclusiv tineri, și a persoanelor în căutarea unui loc de muncă din municipiul București sau Ilfov printr-un program de măsuri integratoare și inovatoare de ocupare în domeniul editorial.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

• Îmbunătățirea gradului de informare și conștientizare a resurselor umane (270 de șomeri și persoane afl ate în căutarea unui loc de muncă) asupra oportunităților de angajare în domeniul editorial, inclusiv prin dezvoltarea unei rețele sustenabile de parteneriate cu organizații, instituții și companii care acționează în sectorul vizat.

• Creșterea numărului de benefi ciari de măsuri integrate și inovatoare de ocupare a forței de muncă din rândul șomerilor (inclusiv tineri și de lungă durată) și persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în perspectiva începerii unei cariere în domeniul editorial.

• Dezvoltarea încrederii în sine și a abilităților de prezentare, identifi care și ocupare a unui loc de muncă pentru minimum 240 de membri ai grupului țintă.

• Îmbunătățirea abilităților, cunoștințelor și competențelor a minimum 220 de membri ai grupului țintă prin implementarea de măsuri de formare în vederea creșterii adaptabilității la cerințele pieței de muncă și ocupării unui loc de muncă de către minimum 12,2% din persoanele care finalizează programul de măsuri integrate în urma participării la bursa locurilor de muncă din domeniu

Implicarea experților IPM în proiect:

Udrea Constantin – Expert termen scurt – susținere curs Management de proiect in perioada decembrie 2014 – aprilie 2015

Conținut curs:

 • Sectiunea 1 – Managerul de Proiect – locul si rolul sau
 • Sectiunea 2 – Bazele Managementului de Proiect – Proiectul
 • Sectiunea 3 – Fonduri si finantatori
 • Sectiunea 4 – Management de Proiect – notiuni generale
 • Sectiunea 5 – Pregatirea si  Planificarea Implementarii Proiectului
 • Sectiunea 6 – Managementul Resurselor Materiale ale Proiectului
 • Sectiunea 7 – Managementul Resurselor Umane ale Proiectului
 • Sectiunea 8 – Managementul Financiar al Proiectului
 • Sectiunea 9 – Managementul Comunicarii
 • Sectiunea 10 – Managementul Riscului
 • Sectiunea 11 – Managementul Timpului
 • Sectiunea 12 – Managementul Calitatii
 • Sectiunea 13 – Managementul Schimbarii
 • Sectiunea 14 – Finalizarea Proiectelor – Raportari, Evaluari

Susținere module curs: Managementul proiectelor cu ajutorul programelor dedicate  MS PROJECT 2010

Tematici

 • Crearea unui Plan de Proiect
 • Functionalitati avansate – activitati
 • Functionalitati avansate – resurse
 • Rapoarte. Afisarea si distribuirea informatiilor despre Proiect
 • Monitorizare si Control
 • Exercitii aplicative

Imagini cursuri:

1 2 3 4 5 6