Proiecte – PICAS București te angajează în construcții – POSDRU 134/5.1/G/132439

pagina_picas

 

Proiect – PICAS București te angajează în construcții – POSDRU 134/5.1/G/132439

Acceseaza pagina proiectului: http://www.picas.ro

 

 

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Creșterea gradului de ocupare și profesionalizare a forței de muncă din sectorul de construcții prin furnizarea unor servicii integrate și specializate de informare și consiliere, formare și mediere, pentru șomerii interesați să muncească în acest domeniu.

OBIECTIVE SPECIFICE

–   Informarea și consilierea a minimum 288 de persoane din grupul țintă în vederea creșterii șanselor lor de (re)inserție pe piața muncii.
–   Formarea profesională a 260 de persoane din grupul țintă prin furnizarea de cursuri de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau specializare.
–   Furnizarea de servicii integrate de ocupare pentru cele 288 de persoane din grupul țintă.
–   Angajarea a minimum 13% din persoanele din grupul țintă care vor beneficia de servicii integrate.

Perioada de implementare a proiectului: aprilie 2014 – septembrie 2015

Implicarea experților IPM în proiect:

Furnizare curs Lucrător comercial pentru unități de comerț nealimentar

Perioada: 9-24 iunie 2015

Formator Udrea Constantin

Tematică curs:

1. Norme și cerințe legale de desfășurare a activității de vânzare

1.1. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă

1.1.1. Legislația specifică în domeniu

1.1.2. Criterii și modalități de aplicare a normelor SSM

1.1.3. Proceduri specifice normelor

1.2. Aplicarea normelor de protecție a mediului

1.2.1. Legislația specifică în domeniu

1.2.2. Norme generale de protecție a mediului

1.3. Asigurarea calității vânzării

1.3.1. Legislația specifică în domeniu

1.3.2. Concepte și modalități de aplicare a calității

2. Vânzarea produselor

2.1. Asigurarea cadrului general de desfășurare a activității punctului de vânzare

2.1.1. Pregătirea începerii activității

2.1.2. Mentenanța punctului de vânzare

2.1.3. Închiderea activității zilnice

2.1.4. Reguli și uzanțe comerciale

2.1.5. Metode specifice de promovare a punctului de vânzare, ergonomie, tehnici de organizare, estetizare a punctului de lucru

2.2. Prezentarea produselor și serviciilor aferente vânzării

2.2.1. Identificarea necesităților clienților

2.2.2. Propuneri de achiziții specifice pentru necesitățile clienților

2.2.3. Tehnici de comunicare, standarde de comunicare verbală și scrisă

2.2.4. Tehnici de persuasiune, negociere, schimbare a percepției despre produs

2.2.5. Prezentarea efectivă a produselor și serviciilor propuse

2.2.6. Promovarea produselor cu statut special pentru organizație

2.3. Realizarea vânzării

2.3.1. Tipuri de vânzare

2.3.2. Formalități specifice derulării procesului de vânzare

2.3.3. Modalități de plată

2.3.4. Documente de plată

3. Întocmirea și raportarea situației vânzărilor și actualizarea stocurilor de produse

3.1. Intocmirea situației vânzărilor și raportarea acestora

3.1.1. Documentația specifică centralizării procesului de vânzare

3.1.2. Tehnici de completare și raportare a documentației specifice. Conținutul formularului chitanță

3.1.3. Utilizarea aplicațiilor informatice pentru realizarea raportărilor și transmiterea acestora în timp real

3.2. Actualizarea stocurilor de produse

3.2.1. Documentația specifică a gestiunii de stocuri

3.2.2. Tehnici de completare și raportare a documentației specifice

3.2.3. Verificarea stocurilor de produse din punct de vedere cantitativ și calitativ

3.2.4. Dinamica situației stocurilor

Imagini curs:

picas1 picas2 picas3 picas4 picas5 picas6