Proiecte – SPOR LA MUNCĂ! – POSDRU/183/5.1/S/154652

sporlamunca

 

 

Accesați pagina proiectului:

http://www.sporlamunca2015.ro

 

 

Obiectivul general al proiectului este combaterea șomajului și a inactivității, prin măsuri de ocupare cu caracter activ, preventiv, inovativ și flexibil, prin atragerea, facilitarea integrării și menținerea pe piața muncii a persoanelor în căutarea unui loc de muncă și a șomerilor din regiunea Sud-Muntenia, S-E și N-E, foste zone industrializate și defavorizate, în vederea creșterii ratei de ocupare pentru un grup țintă minim de 250 de beneficiari (40 de persoane inactive, 82 de persoane în căutarea unui Ioc de muncă,68 de șomeri de Iungă durată (cel puțin 33 femei și 18 tineri), 20 de șomeri cu vârsta de peste 45 ani, 25 de șomeri tineri, 15 persoane care au părăsit timpuriu școala).

Ca urmare a facilitării accesului la educație, servicii integrate de informare, asistență, consiliere, orientare, formare profesională continuă (instruire în vederea accesului pe piața muncii) pentru 250 de persoane, mediere, instruire și competențe antreprenoriale pentru 42 de persoane din grupul țintă, prin metode inovative, ce promovează ocuparea pe cont propriu, precum și creșterea nivelului de angajabilitate, cu accent pe stimularea ocupării șomerilor tineri, a șomerilor vârstnici și a șomerilor de lungă durată. Prin aceste servicii integrate se asigură dezvoltarea resurselor umane pentru integrarea durabilă pe piața muncii, care se realizează prin promovarea măsurilor de ocupare cu caracter activ, preventiv, inovativ și flexibil, dar și prin promovarea învățării pe tot parcursul vieții.

Activitate desfășurată în cadrul proiectului:

Susținerea cursului de Competențe antreprenoriale în orașul Slobozia, județul Ialomița pentru 28 de persoane din grupul țintă, în luna decembrie 2015. Formator: Udrea Constantin

Imagini din timpul cursului:

Imagine Curs Slobozia 1 Imagine Curs Slobozia 2 Imagine Curs Slobozia 3 Imagine Curs Slobozia 4 Imagine Curs Slobozia 5 Imagine Curs Slobozia 6